تاپیک تیزهوشان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان درجان – درویش‌سرا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان درجان – درویش‌سرا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان درجان – درویش‌سرا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دیزپشت – دیمرون

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دیزپشت – دیمرون ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دیزپشت – دیمرون  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دیزپشت – دیمرون  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دیزپشت – دیمرون   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دیزپشت – دیمرون : آزمون مدارس تیزهوشان دیزپشت – دیمرون هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دیزپشت – دیمرون

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دیزپشت – دیمرون مدارس تیزهوشان دیزپشت – دیمرون  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان دیزپشت – دیمرون  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد دیزپشت – دیمرون

ثبت نام مدارس شاهد دیزپشت – دیمرون ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد دیزپشت – دیمرون در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد دیزپشت – دیمرون طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دیزپشت – دیمرون

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دیزپشت – دیمرون کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان دیزپشت – دیمرون را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی فت‌کش – کافه کمال اژدری

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی فت‌کش – کافه کمال اژدری ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی فت‌کش – کافه کمال اژدری  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان فت‌کش – کافه کمال اژدری

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان فت‌کش – کافه کمال اژدری مدارس تیزهوشان فت‌کش – کافه کمال اژدری  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان فت‌کش – کافه کمال اژدری  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان فت‌کش – کافه کمال اژدری  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان فت‌کش – کافه کمال اژدری   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان فت‌کش – کافه کمال اژدری : آزمون مدارس تیزهوشان فت‌کش – کافه کمال اژدری هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان فت‌کش – کافه کمال اژدری

کارت ورود به جلسه تیزهوشان فت‌کش – کافه کمال اژدری کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان فت‌کش – کافه کمال اژدری را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد فت‌کش – کافه کمال اژدری

ثبت نام مدارس شاهد فت‌کش – کافه کمال اژدری ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد فت‌کش – کافه کمال اژدری در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد فت‌کش – کافه کمال اژدری طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان نورمحمدتباشی – نوشیروان‌کلا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان نورمحمدتباشی – نوشیروان‌کلا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان نورمحمدتباشی – نوشیروان‌کلا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد نورمحمدتباشی – نوشیروان‌کلا

ثبت نام مدارس شاهد نورمحمدتباشی – نوشیروان‌کلا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد نورمحمدتباشی – نوشیروان‌کلا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد نورمحمدتباشی – نوشیروان‌کلا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نورمحمدتباشی – نوشیروان‌کلا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نورمحمدتباشی – نوشیروان‌کلا مدارس تیزهوشان نورمحمدتباشی – نوشیروان‌کلا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان نورمحمدتباشی – نوشیروان‌کلا  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نورمحمدتباشی – نوشیروان‌کلا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نورمحمدتباشی – نوشیروان‌کلا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نورمحمدتباشی – نوشیروان‌کلا : آزمون مدارس تیزهوشان نورمحمدتباشی – نوشیروان‌کلا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نورمحمدتباشی – نوشیروان‌کلا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نورمحمدتباشی – نوشیروان‌کلا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نورمحمدتباشی – نوشیروان‌کلا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان لمسوکلا غربی – لنگوربالا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان لمسوکلا غربی – لنگوربالا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان لمسوکلا غربی – لنگوربالا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد لمسوکلا غربی – لنگوربالا

ثبت نام مدارس شاهد لمسوکلا غربی – لنگوربالا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد لمسوکلا غربی – لنگوربالا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد لمسوکلا غربی – لنگوربالا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان لمسوکلا غربی – لنگوربالا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان لمسوکلا غربی – لنگوربالا مدارس تیزهوشان لمسوکلا غربی – لنگوربالا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان لمسوکلا غربی – لنگوربالا  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان لمسوکلا غربی – لنگوربالا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان لمسوکلا غربی – لنگوربالا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان لمسوکلا غربی – لنگوربالا : آزمون مدارس تیزهوشان لمسوکلا غربی – لنگوربالا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »