تاپیک تیزهوشان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ایزخورده – ایوا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ایزخورده – ایوا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان ایزخورده – ایوا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بریجان – بندبنی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بریجان – بندبنی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بریجان – بندبنی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بریجان – بندبنی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بریجان – بندبنی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بریجان – بندبنی : آزمون مدارس تیزهوشان بریجان – بندبنی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بریجان – بندبنی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بریجان – بندبنی مدارس تیزهوشان بریجان – بندبنی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان بریجان – بندبنی  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد بریجان – بندبنی

ثبت نام مدارس شاهد بریجان – بندبنی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بریجان – بندبنی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بریجان – بندبنی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بریجان – بندبنی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بریجان – بندبنی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بریجان – بندبنی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی علمده غربی – علویکلامیر

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی علمده غربی – علویکلامیر ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی علمده غربی – علویکلامیر  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان علمده غربی – علویکلامیر  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان علمده غربی – علویکلامیر   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان علمده غربی – علویکلامیر : آزمون مدارس تیزهوشان علمده غربی – علویکلامیر هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان علمده غربی – علویکلامیر

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان علمده غربی – علویکلامیر مدارس تیزهوشان علمده غربی – علویکلامیر  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان علمده غربی – علویکلامیر  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد علمده غربی – علویکلامیر

ثبت نام مدارس شاهد علمده غربی – علویکلامیر ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد علمده غربی – علویکلامیر در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد علمده غربی – علویکلامیر طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان علمده غربی – علویکلامیر

کارت ورود به جلسه تیزهوشان علمده غربی – علویکلامیر کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان علمده غربی – علویکلامیر را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ذال‌دره – رجه

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ذال‌دره – رجه کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان ذال‌دره – رجه را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد ذال‌دره – رجه

ثبت نام مدارس شاهد ذال‌دره – رجه ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد ذال‌دره – رجه در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد ذال‌دره – رجه طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ذال‌دره – رجه

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ذال‌دره – رجه مدارس تیزهوشان ذال‌دره – رجه  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان ذال‌دره – رجه  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا : آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ذال‌دره – رجه

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ذال‌دره – رجه ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ذال‌دره – رجه  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کی‌کلا – گرجی‌پل

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کی‌کلا – گرجی‌پل کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کی‌کلا – گرجی‌پل را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد کی‌کلا – گرجی‌پل

ثبت نام مدارس شاهد کی‌کلا – گرجی‌پل ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کی‌کلا – گرجی‌پل در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کی‌کلا – گرجی‌پل طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کی‌کلا – گرجی‌پل

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کی‌کلا – گرجی‌پل مدارس تیزهوشان کی‌کلا – گرجی‌پل  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان کی‌کلا – گرجی‌پل  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کی‌کلا – گرجی‌پل  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کی‌کلا – گرجی‌پل   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کی‌کلا – گرجی‌پل : آزمون مدارس تیزهوشان کی‌کلا – گرجی‌پل هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »