تاپیک تیزهوشان

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان انارهر – بان زرکه  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان انارهر – بان زرکه   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان انارهر – بان زرکه : آزمون مدارس تیزهوشان انارهر – بان زرکه هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی انارهر – بان زرکه

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی انارهر – بان زرکه ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی انارهر – بان زرکه  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان میاندارزرنه – میرعلمدار

کارت ورود به جلسه تیزهوشان میاندارزرنه – میرعلمدار کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان میاندارزرنه – میرعلمدار را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد میاندارزرنه – میرعلمدار

ثبت نام مدارس شاهد میاندارزرنه – میرعلمدار ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد میاندارزرنه – میرعلمدار در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد میاندارزرنه – میرعلمدار طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان میاندارزرنه – میرعلمدار

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان میاندارزرنه – میرعلمدار مدارس تیزهوشان میاندارزرنه – میرعلمدار  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان میاندارزرنه – میرعلمدار  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان میاندارزرنه – میرعلمدار  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان میاندارزرنه – میرعلمدار   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان میاندارزرنه – میرعلمدار : آزمون مدارس تیزهوشان میاندارزرنه – میرعلمدار هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی میاندارزرنه – میرعلمدار

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی میاندارزرنه – میرعلمدار ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی میاندارزرنه – میرعلمدار  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان یخی – اوه‌زا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان یخی – اوه‌زا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان یخی – اوه‌زا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد یخی – اوه‌زا

ثبت نام مدارس شاهد یخی – اوه‌زا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد یخی – اوه‌زا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد یخی – اوه‌زا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کوزه تپراقی – کولانکوه  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کوزه تپراقی – کولانکوه   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کوزه تپراقی – کولانکوه : آزمون مدارس تیزهوشان کوزه تپراقی – کولانکوه هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان یخی – اوه‌زا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان یخی – اوه‌زا مدارس تیزهوشان یخی – اوه‌زا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان یخی – اوه‌زا  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی یخی – اوه‌زا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی یخی – اوه‌زا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی یخی – اوه‌زا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان شریف‌بیگلو – شمشیرخانه

کارت ورود به جلسه تیزهوشان شریف‌بیگلو – شمشیرخانه کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان شریف‌بیگلو – شمشیرخانه را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد شریف‌بیگلو – شمشیرخانه

ثبت نام مدارس شاهد شریف‌بیگلو – شمشیرخانه ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد شریف‌بیگلو – شمشیرخانه در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد شریف‌بیگلو – شمشیرخانه طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شریف‌بیگلو – شمشیرخانه

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شریف‌بیگلو – شمشیرخانه مدارس تیزهوشان شریف‌بیگلو – شمشیرخانه  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان شریف‌بیگلو – شمشیرخانه  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شریف‌بیگلو – شمشیرخانه  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شریف‌بیگلو – شمشیرخانه   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شریف‌بیگلو – شمشیرخانه : آزمون مدارس تیزهوشان شریف‌بیگلو – شمشیرخانه هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شریف‌بیگلو – شمشیرخانه

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شریف‌بیگلو – شمشیرخانه ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شریف‌بیگلو – شمشیرخانه  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ولایت‌رود – وله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ولایت‌رود – وله کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان ولایت‌رود – وله را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد ولایت‌رود – وله

ثبت نام مدارس شاهد ولایت‌رود – وله ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد ولایت‌رود – وله در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد ولایت‌رود – وله طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ولایت‌رود – وله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ولایت‌رود – وله مدارس تیزهوشان ولایت‌رود – وله  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان ولایت‌رود – وله  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »