تاپیک تیزهوشان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شیخ شمزین – شیخ مست

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شیخ شمزین – شیخ مست ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شیخ شمزین – شیخ مست : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ایلزگی – باباگنجه

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ایلزگی – باباگنجه کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان ایلزگی – باباگنجه را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد ایلزگی – باباگنجه

ثبت نام مدارس شاهد ایلزگی – باباگنجه ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد ایلزگی – باباگنجهدر سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد ایلزگی – باباگنجهطبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت نام مدارس ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ایلزگی – باباگنجه

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ایلزگی – باباگنجه مدارس تیزهوشان ایلزگی – باباگنجه هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان ایلزگی – باباگنجه کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ایلزگی – باباگنجه  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ایلزگی – باباگنجه   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ایلزگی – باباگنجه : آزمون مدارس تیزهوشان ایلزگی – باباگنجه هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ایلزگی – باباگنجه

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ایلزگی – باباگنجه ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ایلزگی – باباگنجه : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قاشقچی – قربان کندی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قاشقچی – قربان کندی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان قاشقچی – قربان کندی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد قاشقچی – قربان کندی

ثبت نام مدارس شاهد قاشقچی – قربان کندی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد قاشقچی – قربان کندیدر سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد قاشقچی – قربان کندیطبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قاشقچی – قربان کندی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قاشقچی – قربان کندی مدارس تیزهوشان قاشقچی – قربان کندی هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان قاشقچی – قربان کندی کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قاشقچی – قربان کندی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قاشقچی – قربان کندی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قاشقچی – قربان کندی : آزمون مدارس تیزهوشان قاشقچی – قربان کندی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قاشقچی – قربان کندی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قاشقچی – قربان کندی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قاشقچی – قربان کندی : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اوزون اوبه – باغ یری

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اوزون اوبه – باغ یری کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان اوزون اوبه – باغ یری  را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اوزون اوبه – باغ یری

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اوزون اوبه – باغ یری مدارس تیزهوشان اوزون اوبه – باغ یری   هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان اوزون اوبه – باغ یری   کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اوزون اوبه – باغ یری   

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اوزون اوبه – باغ یری    اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اوزون اوبه – باغ یری  : آزمون مدارس تیزهوشان اوزون اوبه – باغ یری  هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اوزون اوبه – باغ یری  

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اوزون اوبه – باغ یری   ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اوزون اوبه – باغ یری   : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کافی الملک – کلانکش

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کافی الملک – کلانکش مدارس تیزهوشان کافی الملک – کلانکش   هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان کافی الملک – کلانکش   کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کافی الملک – کلانکش

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کافی الملک – کلانکش ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کافی الملک – کلانکش  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پیرکمان – پرکاب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پیرکمان – پرکاب مدارس تیزهوشان پیرکمان – پرکاب هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان پیرکمان – پرکاب کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پیرکمان – پرکاب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پیرکمان – پرکاب ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پیرکمان – پرکاب : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان جانانلو – چای کندی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان جانانلو – چای کندی مدارس تیزهوشان جانانلو – چای کندی هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان جانانلو – چای کندی کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »