تاپیک تیزهوشان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی لمسوکلا غربی – لنگوربالا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی لمسوکلا غربی – لنگوربالا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی لمسوکلا غربی – لنگوربالا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان شهررحیم – شهنه‌پشته حاجی‌مهدی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان شهررحیم – شهنه‌پشته حاجی‌مهدی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان شهررحیم – شهنه‌پشته حاجی‌مهدی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد شهررحیم – شهنه‌پشته حاجی‌مهدی

ثبت نام مدارس شاهد شهررحیم – شهنه‌پشته حاجی‌مهدی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد شهررحیم – شهنه‌پشته حاجی‌مهدی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد شهررحیم – شهنه‌پشته حاجی‌مهدی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهررحیم – شهنه‌پشته حاجی‌مهدی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهررحیم – شهنه‌پشته حاجی‌مهدی مدارس تیزهوشان شهررحیم – شهنه‌پشته حاجی‌مهدی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان شهررحیم – شهنه‌پشته حاجی‌مهدی  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شهررحیم – شهنه‌پشته حاجی‌مهدی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شهررحیم – شهنه‌پشته حاجی‌مهدی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شهررحیم – شهنه‌پشته حاجی‌مهدی : آزمون مدارس تیزهوشان شهررحیم – شهنه‌پشته حاجی‌مهدی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شهررحیم – شهنه‌پشته حاجی‌مهدی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شهررحیم – شهنه‌پشته حاجی‌مهدی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شهررحیم – شهنه‌پشته حاجی‌مهدی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پینک‌بالا – پینک‌عسگریان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پینک‌بالا – پینک‌عسگریان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان پینک‌بالا – پینک‌عسگریان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد پینک‌بالا – پینک‌عسگریان

ثبت نام مدارس شاهد پینک‌بالا – پینک‌عسگریان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد پینک‌بالا – پینک‌عسگریان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد پینک‌بالا – پینک‌عسگریان طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پینک‌بالا – پینک‌عسگریان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پینک‌بالا – پینک‌عسگریان مدارس تیزهوشان پینک‌بالا – پینک‌عسگریان  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان پینک‌بالا – پینک‌عسگریان  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پینک‌بالا – پینک‌عسگریان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پینک‌بالا – پینک‌عسگریان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پینک‌بالا – پینک‌عسگریان : آزمون مدارس تیزهوشان پینک‌بالا – پینک‌عسگریان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پینک‌بالا – پینک‌عسگریان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پینک‌بالا – پینک‌عسگریان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پینک‌بالا – پینک‌عسگریان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اخمن – ادملا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اخمن – ادملا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان اخمن – ادملا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد اخمن – ادملا

ثبت نام مدارس شاهد اخمن – ادملا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد اخمن – ادملا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد اخمن – ادملا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اخمن – ادملا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اخمن – ادملا مدارس تیزهوشان اخمن – ادملا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان اخمن – ادملا  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اخمن – ادملا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اخمن – ادملا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اخمن – ادملا : آزمون مدارس تیزهوشان اخمن – ادملا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اخمن – ادملا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اخمن – ادملا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اخمن – ادملا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کلاصفا – کلاک‌سر

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کلاصفا – کلاک‌سر کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کلاصفا – کلاک‌سر را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد کلاصفا – کلاک‌سر

ثبت نام مدارس شاهد کلاصفا – کلاک‌سر ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کلاصفا – کلاک‌سر در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کلاصفا – کلاک‌سر طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کلاصفا – کلاک‌سر

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کلاصفا – کلاک‌سر مدارس تیزهوشان کلاصفا – کلاک‌سر  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان کلاصفا – کلاک‌سر  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کلاصفا – کلاک‌سر  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کلاصفا – کلاک‌سر   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کلاصفا – کلاک‌سر : آزمون مدارس تیزهوشان کلاصفا – کلاک‌سر هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »